Hala magazynowa do składowania paszy i siana na terenie gminy słowackiej Mestečko, w woj. trencziańskim, ok. 11 km od granicy z Czechami, została zbudowana na rzecz Gospodarstwa Rolnego gminy Mestečko. Hala powstała w miejscu byłego składu paszy i siana, który na początku 2013 roku uległ zniszczeniu wskutek pożaru.

Nasza firma zrealizowała projekt w pozycji wykonawcy generalnego wraz z budową dolną w okresie od października do grudnia 2013 r. Hala o wymiarach 17,5×60 m i wysokości grzbietu 10 m była największą budową pod klucz wykonywaną na terenie Słowacji w 2013 roku.

Specjalnie dla tego projektu wykonano ze zginanych blach ocynkowanych pionowe sztywnice ścienne, zainstalowane po stronie wewnętrznej na obwodnicy hali i zapewniają one ochronę obudowy w przypadku obsunięcia lub upadku materiału składowanego.

Prawie na 2/3 powierzchni łącznej podłogi hali wykonano pod posadzką betonową z podkładów betonowych przedmuch powietrza od zewnątrz za pomocą 9 szt. wentylatorów elektrycznych zainstalowanych w obudowie hali na poszimie nowej posadzki.

Inwestor:Gospodarstwo rolne Mestečko
Rok realizacji:2013
Czas realizacji:2 miesiące
Powierzchnia zabudowy:1050 m²