Budowa warsztatu ślusarskiego i hali do magazynowania stali spółki KOVAR s.r.o. z miejscowości Leskovec k. Vsetina, która od 1 lipca 2013 roku przekształciła się na spółkę akcyjną KOVAR a.s. zajęła tylko 3 miesiące od czerwca do września 2013 roku.

Łączna powierzchnia obiektu warsztatu ślusarskiego i hali magazynowej zajmowała powierzchnię zabudowy 2398 m2. Przy długości równych 109m chodziło o jedną z najdłuższych hali zbudowanych przez naszą spółkę w 2013 roku.

Do współpracy na tym zleceniu wybrano spółkę Ruukki CZ s.r.o. z Pragi, która dostarczała wszelkie wielowarstwowe obudowy ścienne i dachowe obiektu. Do pokrycia dachowego wybrano płyty PUR o grubości 120 mm w nietypowym kolorze zewnętrznym RAL 3013 oraz dla ścian płyty PUR o grubości 100 mm, znowu w nietypowym kolorze zewnętrznym, tym razem RAL 6019.

Ten oto nowy obiekt ślusarski i magazynowy spółki wsetinskiej KOVAR a.s. znalazł się również na programie wizyt prezydenta Republiki Czeskiej podróżującego po poszczególnych województwach, gdy prezydent pochwalił rozwój spółki oraz jej sukcesy.

Inwestor:KOVAR a.s.
Rok realizacji:2013
Czas realizacji:3 miesiące
Powierzchnia zabudowy:2390 m²