Stosując akcesoria dachowe możemy spełnić wymagania naszych klientów i zapewnić rozwiązanie funkcjonalno-technicznego konieczne do osiągnięcia celu indywidualnego dzieła. Dzięki takim akcesoriom zapewniamy istotne naświetlenie w pokryciu dachu oraz wentylację obiektu budowlanego, które każdorazowo należy dobierać według wykonania dachu i pokrycia dachu.

Usługi dla Państwa

Czy wiecie, jakie informacje powinny być zawarte w zapytaniu ofertowym?

Przygotowaliśmy prosty kwestionariusz

Świetlik kalenicowy łukowy lub dwuspadowy, szerokość 3-6 m, pokrycie: płyty poliwęglanowe o gr. 10-25 mm. Dogodny dla wszystkich typów dachów. Możliwość zainstalowania klap dymowych i wentylacyjnych, sterowanie elektryczne. Zapewnia naświetlenie wnętrza światłem naturalnym. Należy do najliczniejszych odmian naświetlenia dachowego wnętrza hali. Dogodny szczególnie dla pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych ze stałym przebywaniem pracowników.

Zapewniają naświetlenie wnętrz światłem naturalnym. Stosowane w konstrukcjach dachu o większym nachyleniu.

Poprzeczne pasy oświetleniowe o szerokości 1 m, długość maks. 6 m, wypełnienie poliwęglan lub kształtki specjalne. Bez możliwości wentylacji.

Jak w przypadku świetlików lub pasów, zapewnia naświetlenie lokalne, dostęp światła do wnętrza hali. Wykorzystywany szczególnie w przypadku skomplikowanych konstrukcji dachu.

Naświetlenie lokalne świetlikami soczewkowymi – dla dachów z folią bezspoinową. Możliwość zainstalowania klap dymowych i wentylacyjnych.

Dostarczane rozwiązania systemu VEDE