Naszym klientom oferujemy śrutowanie kształtowników stalowych i blach. Śrutowanie wykonujemy na ciągłej maszynie do śrutowania ŠKODA TTP 1,6-F z torem wałkowym do transportu materiału. Prędkość materiału w maszynie oraz ilość środka abrazyjnego można płynnie ustawiać. Do śrutowania stosujemy środek abrazyjny z granulatu stalowego S330. Środek abrazyjny wyrzucany jest za pomocą dyszy prostopadle do osi toru wałkowego.

W przypadku kształtowników i blach możemy w ramach naszych usług zapewnić stopień śrutowania Sa 2,5 wg normy ČSN EN ISO 8501-1.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MASZYNY

ŠKODA TTP 1,6-F Z TOREM WAŁKOWYM DO TRANSPORTU MATERIAŁU
Szerokość maksymalna materiału śrutowanego1500 mm
Wysokość maksymalna materiału śrutowanego450 mm
Długość maksymalna materiału śrutowanego12000 mm

Osoba do kontaktu

Jiří Sáblík

Kierownik produkcji
Mobil: + 420 605 202 451

jiri.sablik@femont.cz

Zapytania ofertowe i zamówienia można wysyłać elektronicznie do powyższej osoby.

W przypadku zainteresowania klienta może nasza firma zapewnić również transport.

Prócz śrutowania stali oferujemy poniższe usługi