Naszym klientom oferujemy śrutowanie kształtowników stalowych i blach. Śrutowanie wykonujemy na ciągłej maszynie do śrutowania ŠKODA TTP 1,6-F z torem wałkowym do transportu materiału. Prędkość materiału w maszynie oraz ilość środka abrazyjnego można płynnie ustawiać. Do śrutowania stosujemy środek abrazyjny z granulatu stalowego S330. Środek abrazyjny wyrzucany jest za pomocą dyszy prostopadle do osi toru wałkowego.

W przypadku kształtowników i blach możemy w ramach naszych usług zapewnić stopień śrutowania Sa 2,5 wg normy ČSN EN ISO 8501-1.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MASZYNY

ŠKODA TTP 1,6-F Z TOREM WAŁKOWYM DO TRANSPORTU MATERIAŁU
Szerokość maksymalna materiału śrutowanego 1500 mm
Wysokość maksymalna materiału śrutowanego 450 mm
Długość maksymalna materiału śrutowanego 12000 mm

Osoba do kontaktu

Jiří Sáblík

Kierownik produkcji
Mobil: + 420 605 202 451

jiri.sablik@femont.cz

Zapytania ofertowe i zamówienia można wysyłać elektronicznie do powyższej osoby.

W przypadku zainteresowania klienta może nasza firma zapewnić również transport.

Prócz śrutowania stali oferujemy poniższe usługi