Było dla nas zaszczytem, pracować w drugiej połowie 2019 roku, na budowie hali sportowej w Stěbořicach, jednej z Opawskich dzielnic, znajdującej się zaledwie 10 km od siedziby naszej spółki.

Była to realizacja zlecenia, którą wykonała nasza spółka jako generalny wykonawca budowy. Budowa hali miała miejsce na terenie miejskiej szkoły podstawowej i była podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich polegał na całkowitej rozbiórce istniejącej hali sportowej. Druga część to budowa nowej hali sportowej włącznie z postawieniem małej trybuny z zapleczem.

Budowa hali sportowej była zaprojektowana  w systemie konstrukcji kratownicowej o wymiarach 19,52 x 42,52 m, wysokością dachu w kalenicy 8,98 m z otwartą przestrzenią wewnętrzną.

W ramach prac wykonawczych nasza spółka wykonała następujące prace: wykonanie fundamentów bezpośrednich, produkcja, dostawa i montaż szkieletu stalowego hali łącznie z jego wypełnieniem z płyt warstwowych, poszycia wszystkich wypełnień otworów elewacyjnych, prac rzemieślniczych, prac instalacyjnych, ślusarskich i blacharskich prac wykończeniowych jak również dostawą do hali podłogi sportowej oraz całego sprzętu sportowego.

Realizację tego projektu dołączamy do naszego portfolio hali sportowych.

Budowa była zakończona sukcesem i oddana do użytkowania investorowi.

Inwestor: Gmina Stěbořice
Rok realizacji: 2019-2020
Czas realizacji: 8,5 miasiece
Powierzchnia zabudowy: 830 m²