Projekt pod nazwą Rekonstrukcja hali produkcyjnej, był projektem realizowanym na przełomie lat 2019-2020, którego byliśmy generalnym wykonawcą dla spółki FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. z siedzibą w Opawie – Vávrovicích.

Firma FERRAM STROJÍRNY, s.r.o.istnieje na rynku czeskim i międzynarodowym już prawie 30 lat, w trakcie których wybudowała sobie silną pozycję w dziedzinie produkcji maszyn i urządzeń.

Główna realizacja projektu obejmowała dwie hale produkcyjne:

Objekt SO01 –główną halę produkcyjną, o konstrukcji ramowej, powierzchni całkowitej 1148 m² w skład której wchodzą dwie suwnice pomostowe.

Objekt SO02 – rekonstrukcja istniejącej obrabiarni. Projekt budowlany o powierzchni całkowitej 687 m², w którym wykorzystano nową konstrukcję kratownicową.

W ramach podjętych  prac została zrealizowana rozbiórka, wykonanie fundamentów, produkcja, dostawa oraz montaż nowego szkieletu stalowego hal SO01 a SO02, budowa hali włącznie z obudową i wypełnieniem wszystkich otworów elewacyjnych, pracami rzemieślniczymi, montażem instalacji i urządzeń sanitarnych, wykonaniu posadzki, dostawy suwnic pomostowych, zagospodarowanie terenu budowy, i inne.

Realizację tego projektu dołączamy do naszego portfolio hal produkcyjnych.

Budowa była zakończona sukcesem i oddana do użytkowania investorowi.

Inwestor: FERRAM STROJÍRNA, s.r.o.
Rok realizacji: 2019-2020
Czas realizacji: 10 miesiecy
Powierzchnia zabudowy: 1835 m²