W 2017 roku, przy współpracy z generalnym wykonawcą – spółką STAVMART s.r.o. – uczestniczyliśmy w budowie nowych obiektów produkcyjnych dla Inwestora – Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o. w mieście Teplice.

1 etap budowy nowych obiektów produkcyjnych polegał w naszym zakresie na kompletnej realizacji budowli w stanie surowym zamkniętym – poczynając od szkieletu stalowego obiektów produkcyjnych, przez poszycia ścian i dachu, aż po wypełnienia otworów oraz komplet elementów ślusarskich i blacharskich.

Nowe obiekty produkcyjne zostały podzielone na sekcje – halę A o powierzchni zabudowy 3945 m2 oraz halę B o powierzchni zabudowy 1695 m2. Szkielet obu powyższych obiektów opracowano w postaci lekkiej konstrukcji kratowej.

Do kompletnego poszycia dachu i ścian hali produkcyjnych w tym przypadku zastosowano lekkie płyty warstwowe PUR układane w poziomie w elewacji.

Byliśmy ponownie bardzo zaszczyceni zaangażowaniem w dalszy rozwój naszego ważnego Inwestora – spółki Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o.

Inwestor:Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o.
Rok realizacji:2017
Czas realizacji:5,5 miesiace
Powierzchnia zabudowy:5640 m²