W czerwcu 2018 roku nasza spółka rozpoczęła, będąc generalnym wykonawcą, dzieło – budowę pod tytułem: Hala rozbioru i pakowania mięsa i dziczyzny Bidfood Czech Republic s.r.o.

Generalna dostawa dzieła obejmowała z naszej strony wybudowanie ogółem trzech części obiektów, które składają się na nowy zakład produkcyjny: niższej, jednokondygnacyjnej części hali do przetwórstwa mięsnego o powierzchni 826 m2, części dwukondygnacyjnej zakładu produkcyjnego, z zapleczem dla pomieszczeń biurowych i szatniami, o powierzchni 871 m2, i wreszcie bocznej przybudówki magazynu o powierzchni zabudowy 176 m2.

W zakres naszej realizacji wchodziły wszystkie roboty budowlane, kompletna produkcja, dostawa i montaż szkieletu stalowego wszystkich obiektów, realizacja poszycia dachu i ścian wraz z wszystkimi wypełnieniami otworów, instalacje wewnętrzne oraz prace rzemieślnicze łącznie z elementami i konstrukcjami ślusarskimi i blacharskimi.

Inwestor: Bidfood Czech Republic s.r.o.
Rok realizacji: 2018-2019
Czas realizacji: 7,5 miesiace
Powierzchnia zabudowy: 1873 m²