Rozbudowa hali produkcyjnej spółki Kingspan a.s. odbyła się w 2007 roku w Hradcu Kralowej. Spółka Kingspan to wiodący światowy producent systemów izolacyjnych i ociepleniowych. Biorąc pod uwagę dużą jakość ich produktów i dobrą współpracę wieloletnią należymy do bardzo istotnych odbiorców tej spółki.

Powierzchnia łączna obiektu wynosi 5023 m². Przy długości 205 m była to dla naszej spółki niewątpliwie najdłuższa hala w 2007 roku.

W skład kratownicowej konstrukcji stalowej wchodziło również wykonanie torów dla suwnic.

Ze względu na fakt, iż spółka Kingspan jest producentem płyt, to sprawą oczywistą było ich zastosowanie do wykonania obudowy ścian i dachu obiektu.

Inwestor: Kingspan a.s.
Rok realizacji: 2007
Czas realizacji: 3 miesiące
Powierzchnia zabudowy: 5023 m²