Podczas realizacji zakładu PV-Czech s.r.o. w miejsc. Frýdlant nad Ostravicí chodziło o zbudowanie trzech obiektów w ramach jednego zakładu. Spółka PV-Czech s.r.o. zajmuje się produkcją konstrukcji metalowych, kotłów, korpusów i kontenerów. Cieszymy się, iż mogliśmy przyczynić się do rozwoju tej firmy.

Inwestor: PV-Czech, s.r.o.
Rok realizacji: 2013
Czas realizacji: 4 miesiące
Powierzchnia zabudowy: 4250 m²