Linia automatyczna zestawiona jest z linii do spawania punktowego i linii spawalniczej. Na wejściowej linii do spawania punktowego odbywa się zestawienie wymiarowe profilu z poszczególnych elementów stalowych. Geometria kształtowników zapewniona jest przez wykonanie spoin punktowych. Wyjściowa linia spawalnicza pracuje z przygotowanym półproduktem. Po ustawieniu parametrów podstawowych procesu spawalniczego wykonano spoinę ciągłą na danej pozycji. Linia automatyczna pozwala na zastosowanie dwóch spawających równolegle palników.

Cały proces spawania obserwowanych jest przez kamery i kontrolowany przez obsługę linii spawalniczej na wyświetlaczu LCD.

Spawanie na automatyczne linii spawalniczej pozwala na spełnienie wszystkich wymagań normowych dla spoin wykonywanych oraz ogólnej geometrii kształtownika zestawionego.

PARAMETRY TECHNICZNE PROCESU SPAWALNICZEGO

AUTOMATYCZNA LINIA SPAWALNICZA
Długość minimalna profilu spawanego 2400 mm
Długość maksymalna profilu spawanego 12000 mm
Wysokość maksymalna profilu spawanego 1000 mm
Jakość materiałów spawanych S235, S275, S355
Wysokość maksymalna spoiny otworowej 5 mm
Średnica drutu spawalniczego 1 mm
Metoda spawania MAG 135
Pozycje spawania według ČSN EN ISO 6947 PA, PB, PC

Osoba do kontaktu

Jiří Sáblík

Kierownik produkcji
Mobil: + 420 605 202 451

jiri.sablik@femont.cz

Zapytania ofertowe i zamówienia można wysyłać elektronicznie do powyższej osoby.

W przypadku zainteresowania klienta może nasza firma zapewnić również transport.

Prócz spawania kształtowników na linii automatyczne oferujemy również