Projekt był realizowany przy współpracy z głównym wykonawcą budowy – firmą Metrostav a.s., w którym uczestniczyliśmy przy realizacji nowej Hali sportowej, na ul. Svojsíkovej w Czeskim Cieszynie.

 

Realizację naszej części projektu możemy podzielić na dwa etapy:

 

Etap pierwszy obejmował produkcję, dostawę oraz kompletny montaż szkieletu stalowego hali, który był zaprojektowany w konstrukcji ramowej o rozmiarze 43,8 x 29 m i wewnętrznej wysokości w świetle 9,6 m. Do naszych obowiązków należało również poszycie ścian szkieletowych hali łącznie z zewnętrznymi pracami blacharskimi i ślusarskimi, pokrycie dachu blachą trapezową nośną, blacharskimi i ślusarskimi pracami wykończeniowymi oraz budową trybuny wewnętrznej.

Etap drugi to postawienie nadbudowy z elementów stalowych nad budynkiem zaplecza socjalnego hali, która i w tym wypadku była zaprojektowana w lekkiej konstrukcji ramowej. Naszym zadaniem było również poszycie ścian z instalacją paneli świetlnych oraz wykończeniowe prace blacharskie.

Bardzo nas cieszy, że mogliśmy być częścią tego projektu budowlanego.

Realizację tego projektu dołączamy do naszego portfolio referencji sportowych.

Inwestor: Město Český Těšín
Rok realizacji: 2018-2019
Czas realizacji: 9 miesiecy
Powierzchnia zabudowy: 1269 m²