Zostaliśmy wybrani na dostawcę konstrukcji stalowej z pokryciem dachu i obudową ścian wielofunkcyjnego centrum sportowego w miejscowości Hrubá Borša na Słowacji.

Rozwiązanie konstrukcyjne centrum sportowego o wymiarach 16,40×21,40 m z wewnętrzną wysokością światła 6,33 m wykonano w postaci ramowej konstrukcji stalowej z ułożeniem przegubowym na konstrukcji fundamentów.

Część rzutu jest dwukondygnacyjna, co zapewniło zwiększenie wykorzystania funkcjonalnego wnętrza z optymalną dyspozycją do zbudowania siłowni i zaplecza sportowego. Do obudowy ścian zastosowano płyty wielowarstwowe z wypełnieniem poliuretanowym, układane poziomo.

Inwestor: LKW Rudi s.r.o.
Rok realizacji: 2016
Czas realizacji: 2 miesiące
Powierzchnia zabudowy: 351 m²