Latem 2016 roku na Słowacji braliśmy udział w realizacji wielofunkcyjnej hali sportowej dla Miasta Krupina w województwie bansko-bystryckim.

Hala sportowa została zaprojektowana w postaci ramowej konstrukcji stalowej z wewnętrzną trybuną stalową dla widzów oraz łącznikiem, który łączy zaplecze administracyjne hali sportowej z pomieszczeniami tutejszej szkoły. Obudowę ścian i pokrycie dachu hali sportowej wykonano z płyt wielowarstwowych z izolacją cieplną.

Nawiązaliśmy nową współpracę ze spółką CUBESPACE s.r.o., która była wykonawcą generalnym budowy. Precyzyjne i szybkie obrabianie elementów stalowych i niezawodny montaż przyczyniły się do całkowitego zadowolenia inwestora Miasta Krupina, jak również wykonawcy generalnego – spółki CUBESPACE s.r.o.

Inwestor: Miasto Krupina
Rok realizacji: 2016
Czas realizacji: 5 miesiące
Powierzchnia zabudowy: 1080 m²