Budowa Wielofunkcyjnej hali sportowej Lhotka koło Ostrawy z osprzętem sportowym odbywała się we współpracy ze spółką OMLUX, spol. s r.o., która była generalnym wykonawcą budowy.

Współpraca spoczywała w dostawie i konstrukcji stalowej włącznie zadaszenia i poszycia obiektu. Hala sportowa jest typem kratownicowym konstrukcji stalowej bez słupów pośrednich, łączna powierzchnia wynosi 900 m².

Inwestor:Miasto Statutowe Ostrawa,
Dzielnica Miasta Lhotka
Rok realizacji:2012
Czas realizacji:2 miesiące
Powierzchnia zabudowy:900 m²