Dostawa generalna dzieła pt. Hała Sportowa rozpoczęła się w listopadzie 2014 roku i jej przekazanie miało miejsce we wrześniu 2015 roku. Realizacja dzieła trwała rok i obejmowała zbudowanie samej powierzchni sportowej z kompletnym zapleczem sportowym, dobudowę korytarza łączącego i zagospodarowanie terenów okolicznych. Powierzchnia zabudowy hali sportowej wynosi 1152 m², korytarz łączący zajmuje prawie 37 m².

Rozwiązanie techniczne hali sportowej wykonano z kratownicowej konstrukcji stalowej. Zadaszenie i obudowę konstrukcji wykonano z płyt wielowarstwowych, które dostarczyła firma Kingspan, a.s. Naświetlenie wykonano łącząc technologię pasów naświetlających na obwodzie ścian z trzech stron hali sportowej oraz system jarzeniówek. Kolorystyka obudowy hali dobrana przez Inwestora w kolorze TJ SPARTAK. Do celów sportowych zastosowano wylewaną posadzkę poliuretanową, która zwykle przeznaczona jest dla rozmaitego wykorzystania sportowego (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, badminton, i inne).

Inwestor: Miasto Budišov nad Budišovkou
Rok realizacji: 2014/2015
Czas realizacji: 11 miesiące
Powierzchnia zabudowy: 1189 m²