Dla naszego wieloletniego partnera handlowego RKL Slévárny, s.r.o. realizowaliśmy kolejny projekt, jako generalny wykonawca budowy, budowę nowych oraz rozbudowę istniejących już pomieszczeń produkcyjnych. Realizacja budowy miała miejsce w Dolním Benešově w województwie Morawsko-Śląskim.

 

Realizację projektu możemy podzielić na dwa etapy:

 

Pierwszy etap to postawienie nowych pomieszczeń produkcyjnych o powierzchni całkowitej zabudowy 234 m². Konstrukcja zaprojektowana była w naszym systemie firmowym VEDE  jako hala dwunawowa z torem suwnicowym do suwnic pomostowych.

Drugi etap to całkowita rekonstrukcja już istniejących pomieszczeń produkcyjnych o powierzchni całkowitej zabudowy 817 m². Prace rozpoczęliśmy od całkowitej rozbiórki dachu dwunawowego łącznie ze świetlikami kalenicowymi, rozbiórkę betonowych słupów wewnętrznych itp. Po kompletnej realizacji prac rozbiórkowych nastąpiła montaż słupów wewnętrznych, wybetonowanie nowego wieńca dachowego oraz dostawę, montaż nowego dachu z wiązarów kratowych łącznie z wykończeniem.

Integralną częścią zakończenia budowy były prace instalacyjne, rzemieślnicze, wykonanie posadzki przemysłowej, wypełnień wszystkich otworów elewacyjnych, blacharskie i ślusarskie prace wykończeniowe.

W rezultacie połączenia obydwóch hali powstał tak nowy zakład produkcyjny o powierzchni całkowitej 1050 m².

Chcielibyśmy podziękować investorowi za zaufanie jakim nas obdarzył wybierając nas do tego projektu.

Realizację tego projektu dołączamy do naszego portfolio hal produkcyjnych.

Budowa była zakończona sukcesem i oddana do użytkowania investorowi.

Inwestor: RKL Slévárna, s.r.o.
Rok realizacji: 2020
Czas realizacji: 6 miesiecy
Powierzchnia zabudowy: 1050 m²