Przy współpracy z generalnym wykonawcą przedsięwzięcia – ING. ZDENĚK TOMEK – STAVEBNÍ FIRMA a.s. – zrealizowaliśmy zamówienie pod tytułem: Przybudówka do budynku administracyjnego i magazynu BOBCAT CZ Litovel.

Wykonanie naszej części dzieła obejmowało dwa etapy budowy:

Pierwszy etap realizacji – ogólną produkcję, dostawę i montaż dwukondygnacyjnego szkieletu stalowego budynku administracyjnego o całkowitej powierzchni zabudowy 243 m2, który opracowano w naszym systemie konstrukcyjnym VEDE. Ponadto kompletne wykonanie poszycia budynku administracyjnego za pomocą płyt warstwowych układanych pionowo, realizację bram sekcyjnych, okien, drzwi i świetlików przeciwpożarowych, oraz innych elementów ślusarskich i blacharskich.

Drugi etap naszej budowy obejmował wykonanie kompletnie nowego poszycia istniejącej hali o powierzchni zabudowy 455 m2 wraz z niewielkimi modyfikacjami szkieletu stalowego, oraz realizację elementów blacharskich.

Opisane wyżej dwa etapy budowy składają się na nową, nowoczesną siedzibę spółki BOBCAT CZ a.s. i dodają ujednoliconego wyglądu całemu obiektowi.

Inwestor:BOBCAT CZ a.s.
Rok realizacji:2019
Czas realizacji:5,5 miesiace
Powierzchnia zabudowy:698 m²