W przypadku tego typu konstrukcji więzi poprzeczne szkieletu utworzono ze słupów wetkniętych z wiązarami kratownicowymi. Pod względem architektonicznym chodzi o bardzo estetyczny typ konstrukcji. Do produkcji wiązarów kratownicowych zastosowano wysokiej jakości kształtowniki zamknięte z krawędziami zaokrąglonymi. W ramach dobranych procesów technologicznych możemy osiągnąć precyzyjnego wykonania wszystkich połączeń. Dany typ konstrukcji dachu pozwala na bardzo proste układanie instalacji i rurociągów bez kolejności wykonywania przepustów.

Do produkcji słupów w halach typowych stosujemy cienkościenne kształtowniki systemowe, które pozwalają nam przy niskiej masie zapewnić dużą nośność i wytrzymałość (sztywność) konstrukcji.

Usługi dla Państwa

Czy wiecie, jakie informacje powinny być zawarte w zapytaniu ofertowym?

Przygotowaliśmy prosty kwestionariusz

vede-prihradove

W przypadku tego typu konstrukcji potrafimy bardzo skutecznie skombinować odpowiednie rozwiązanie ekonomiczne z ciekawym wyglądem architektoniczmym konstrukcji.

Hale jednonawowe

Chodzi o najbardziej typowy rodzaj hali. Wnętrze hal jest otwarte bez słupów wewnętrznych. Konstrukcja dachu wykonana jest w wersji dwuspadowej. Taki typ hali stanowi odpowiednie rozwiązanie ekonomiczne dla obiektów o dowolnej rozpiętości do 30 m.

Hale wielonawowe

Takie hale zapewniają optymalne wykorzystanie powstałej przestrzeni. Pomyślnie stosowano je w przypadku rozległych kompleksów produkcyjnych czy magazynowych. Ilość naw nie jest ograniczona. W przypadku wymaganej przestrzeni otwartej można uzupełnić podciągi i ominąć niektóre słupy wewnętrzne.

Hale z dachem płaskim

Taki typ hali wykorzystywany jest do jednostronnego nachylenia dachu. Często pomyślnie stosowano je przy rozmaitych dobudowach obiektów istniejących bez konieczności stwarzania rynien pomiędzy dachami. Hale stosowano w przypadkach, gdy pod względem technicznym nie można zapewnić odprowadzenie wód opadowych na całej obwodnicy obiektu.

Hale z suwnicami pomostowymi

Hale z torami suwnicowymi do przejazdu suwnicy można wykonać z dachem płaskim lub dwuspadowym. Stosowany system statyczny ze słupami wetkniętymi i układanymi na przegubach wiązarami stwarzają dodatkowo sztywną konstrukcję dla wszystkich skutków obciążenia przenoszonego do fundamentów. Do naszych hal można zaprojektować suwnice wedle dowolnych wymagań klienta. W przypadku hali z suwnicami pomostowymi wykorzystujemy słupy z kształtowników pełnych lub kratownicowych.

Hale z kondygnacjami wbudowanymi

Takie rozwiązanie klienci wykorzystują często do utworzenia zaplecza kompleksowego firmy. W przypadku projektowanych przez nas konstrukcji możemy w odpowiedni sposób połączyć pomieszczenia produkcyjne i magazynowe z zapleczem administracyjnym. Nasz koncept pozwala na to, by mimo powiązania poszczególnych części nie dochodziło do wpływów ujemnych oddziałujących na poszczególne działy ruchu.

Dostarczane rozwiązania systemu VEDE