Nowo wznoszona hala wielofunkcyjna dla RSP „Hraničář“ w Loděnicy była realizowana w roku 2015. Na generalnego wykonawcę została wybrana nasza spółka.

Budowla jest o wymiarach 20×52 m. Budowa spoczywała w zafundamentowaniu obiektu, dostawie i montażu kratownicowej konstrukcji stalowej, dostawie płaszcza dachowego i ścianowego. Poszycie zostało zaprojektowane z blachy trapezowej, doświetlenie jest rozwiązane przez umieszczenie elementów prześwietlających w ścianie.

Budowa była specyficzna realizacją żelbetowych ścian oporowych o wysokości 3 m, które umożliwiają składowanie luzem złożonych produktów rolnych.

Inwestor:Spółdzielnia rolnicza Hraničář Loděnice
Rok realizacji:2015
Czas realizacji:3 miesiące
Powierzchnia zabudowy:1040 m²