Pomieszczenia magazynowe dla spółki Tvrdkovská zemědělská farmu, spol. s r.o. wykorzystywano do magazynowania paszy i podściółki.

Konstrukcja stalowa jest ramowa o wymiarach 18,8×42 m. Pokrycie dachu i obudowa ścian z ocynkowanej i lakierowanej blachy trapezowej. W obudowie ścian wykonano naświetlenie z trapezowego laminatu szklanego.

Budowę wykonaliśmy wraz z naszym wieloletnim kontrahentem – spółką PREFA Troubelice a.s., która była wykonawcą generalnym budowy.

Inwestor: Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r.o.
Rok realizacji: 2016
Czas realizacji: 2 miesiące
Powierzchnia zabudowy: 790 m²