Budowa i remont Centrum Logistycznego spółki TQM-holding s.r.o. w Opawie na głównym szlaku komunikacyjnym w kierunku do Ostrawy. Nasza firma zrealizowała projekt pod klucz.

W ramach zlecenia zbudowano nowe działy administracyjno-magazynowe centrum logistycznego służące do spedycji towaru oraz wyremontowano hale istniejące. W ramach remontu zdemontowano pierwotną obudowę dachu i ścian obiektu i na całej powierzchni nadbudowano stalowe konstrukcje dachu wraz z kolumnami o wysokość +3,0 m do ostatecznej wysokości montażowej +14,2 m, wraz z nową obudową i dachem.

Ogólne zbudowanie nowych obiektów i kompletny remont obiektów pierwotnych wykonano w 2011 roku w ciągu tylko 8 miesięcy i z ogólną powierzchnią zabudowy wynoszącą 8593 m² stanowiła największe zlecenie 2011 roku.

Inwestor:TQM – holding s.r.o.
Rok realizacji:2011
Czas realizacji:8 miesiące
Powierzchnia zabudowy:8593 m²