Będąc generalnym wykonawcą budowy w stanie surowym, nasza spółka na przełomie lat 2017 i 2018 uczestniczyła w budowie nowej siedziby spółki dla Inwestora DISPO-M s.r.o. w mieście Trnava na Słowacji.

Generalne wykonawstwo hali magazynowej z zabudową administracyjną polegało na kompletnym posadowieniu obiektu na palach oraz realizacji kompletnej budowli w stanie surowym otwartym, budowy szkieletu stalowego hali oraz zabudowy pomieszczeń biurowych, poszycia dachu i ścian, realizacji przemysłowej podłogi, wszystkich wypełnień otworów w dachu i ścianach, portali wejściowych z kasetonów, elementów zacieniania oraz innych elementów ślusarskich i blacharskich.

Nośny element stalowy hali magazynowej w tym przypadku opracowano w systemie konstrukcyjnym VEDE, w postaci lekkiej konstrukcji kratowej, będącej halą dwunawową o całkowitych wymiarach 90,5 x 40,7 m.

W części frontowej całego obiektu znajduje się zabudowa administracyjna o powierzchni zabudowania 280 m2.

Niniejszym dziękujemy spółce DISPO-M s.r.o. za okazane zaufanie, jak również za osobiste podejście przez cały czas realizacji dzieła.

Inwestor: DISPO-M s.r.o.
Rok realizacji: 2017/2018
Czas realizacji: 7 miesiace
Powierzchnia zabudowy: 4011 m²