Na początku ubiegłego roku kalendarzowego 2018, naszej spółce FEMONT OPAVA s.r.o. udało się zwyciężyć w postępowaniu przetargowym na budowę nowego dzieła budowlanego dla jednego z najważniejszych Inwestorów w Województwie Morawsko-Śląskim – spółki Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o., z siedzibą w miejscowości Vrbno pod Pradědem, wobec czego zaraz w marcu 2018 roku podjęliśmy się niełatwego zadania i rozpoczęliśmy generalne wykonanie nadbudówki stalowej na istniejącym obiekcie dwukondygnacyjnym w celu utworzenia i rozbudowy nowych pomieszczeń produkcyjnych.

Generalne wykonawstwo nadbudówki z nowymi pomieszczeniami produkcyjnymi w naszym zakresie obejmowało:

  • kompletne roboty budowlane przy wzmocnieniu istniejących fundamentowych konstrukcji z betonu, zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz
  • kompletne roboty budowlane i montażowe przy wzmacnianiu i usztywnianiu konstrukcji pionowych wewnętrznych oraz zewnętrznych – słupów i ścian
  • demontaż istniejących świetlików dachowych wraz z zakryciem powstałych otworów
  • produkcję, dostawę i montaż kompletnego szkieletu stalowego nadbudówki wraz z samym przedłużeniem części stalowej nadbudówki poza istniejący obiekt murowany
  • poszycie ściani dachu mineralnymi płytami warstwowymi wraz z połączeniem z istniejącymi budynkami murowanymi
  • kompletną budowę i dostawę 2 szt. szybów windowych
  • posadzkę przemysłową nadbudówki wraz z wszelkimi pracami rzemieślniczymi oraz wypełnieniem otworów w poszyciu dachu i elewacji
  • inne roboty budowlane i montażowe oraz prace wykończeniowe

Całkowita powierzchnia zabudowy w przypadku nadbudówki obiektu wynosiła 3707 m2, a jej wymiary 101,44 m x 36,55 m. W generalnej koncepcji konstrukcji stalowej nadbudówki, w powiązaniu z właściwą konstrukcją wzmocnienia istniejącego obiektu, zastosowano specyficzne rozwiązanie techniczne. Konstrukcja nadbudówki jest opracowana w postaci dwunawowej konstrukcji ramowej ze słupami ułożonymi przegubowo. Słupy te są zakotwione w konstrukcji stropowej, którą nowo utworzono powyżej płaszczyzny dachu istniejącego obiektu jednokondygnacyjnego. Dźwigary stropu zaprojektowano w większości przypadków w postaci prostych belek nośnych o rozpiętości 18000 mm. Nadbudówkę opracowano, oprócz obciążeń trwałych i klimatycznych, dla obciążenia użytkowego posadzki 500 kg/m2. Ze względu na wielkość dodatkowych obciążeń pochodzących od nadbudówki, jak również na stan istniejących konstrukcji, zdecydowano się na specyficzne rozwiązanie, kiedy to wszelkie obciążenia pionowe pochodzące od nadbudówki są przenoszone przez zaprojektowane nowe słupki zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu, zawsze w miejscach ułożenia dźwigarów stropu. Słupki połączono z murem istniejącego obiektu na kilku poziomach, co zapewniło stabilność słupów, a jednocześnie zagwarantowało przenoszenie sił poziomych działających obciążeń.

Ze względu na fakt, że na poziomach stóp słupów wniesiono znaczne obciążenie do fundamentów, konieczne było wzmocnienie istniejącej konstrukcji fundamentowej dodatkowo wytworzonym, specjalnym rusztem żelbetowym.

Istniejący obiekt wraz z nadbudówką został w ramach realizacji dzieła połączony jeszcze z obiektem przybudówki.

Samo generalne wykonanie przez nas dzieła zajęło tylko niespełna 7 miesięcy, a zostało pomyślnie zakończone i przekazane Inwestorowi we wrześniu 2018 roku.

Niniejszym pragniemy złożyć gorące podziękowania spółce Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. i jej Zarządowi za okazane zaufanie, jak również za doskonałą i bezproblemową współpracę przez cały czas trwania budowy powyższego, nietypowego dzieła – nadbudówki.

Inwestor:Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o.
Rok realizacji:2018
Czas realizacji:7 miesiace
Powierzchnia zabudowy:4162 m²