Oficjalny tytuł całego projektu brzmi: „Minimalizacja emisji cząstek stałych przez młyn Mlýn Herber”. Cała realizacja polegała na przygotowaniu płyty fundamentowej pod silosy, dostawie i montażu konstrukcji stalowej do umieszczenia zasobników ekspedycyjnych, oraz na produkcji i montażu 11 szt. zasobników ekspedycyjnych. Wykonanie konstrukcji stalowej dla silosów obejmowało także dostawę i montaż poszycia ścian i dachu z płyt PUR w odcieniach srebrnych oraz niezbędne dodatkowe roboty budowlane związane z taką przybudówką. W ramach generalnego wykonawstwa zapewnialiśmy także poddostawców robót elektromontażowych oraz elementów technologicznych.

Inwestor:MLÝN HERBER spol. s.r.o.
Rok realizacji:2017
Czas realizacji:7 miesiace
Powierzchnia zabudowy:11 ks x 80 m³