W lipcu 2017 roku nasza spółka uczestniczyła w budowie nowych zasobników do przechowywania piasku.
Realizacja dzieła polegała na kompletnej produkcji, dostawie i montażu 4 szt. zbiorników zasobnikowych. Dwa z silosów miały parametry: średnica wewnętrzna 2,9 m i wysokość 10 m, kolejne 2 zaś miały taką samą średnice, ale wysokość 5 m. Sama realizacja zajęła tylko 10 dni.

Inwestor:RKL Slévárna, s.r.o.
Rok realizacji:2017
Czas realizacji:0,5 miesiace
Powierzchnia zabudowy:2 Ks – 33 m³, 2 Ks – 66 m³