W drugiej połowie 2013 roku zrealizowaliśmy kompletny remont pokrycia dachu na zbiorniku cukru spółki Moravskoslezské cukrovary a.s., odštěpný závod Opava z siedzibą w gminie Palhanec u Opavy, która znajduje się 1 km od siedziby naszej firmy.

Naprawę pokrycia dachu silosu wykonała nasza spółka pod klucz. Akcja była wyjątkowa z powodu wysokości, gdyż górna krawędź dachu sięgała wysokości 42,5 m, jak również pod względem zakresu dzieła, ponieważ najpierw sukcesywnie trzeba było zdemontować dach istniejący, usunąć nieodpowiednią konstrukcję nośną, która została zastąpiona konstrukcją nową i później zamontowano nowe pokrycie dachu.

Kompletny remont pokrycia dachu i skomplikowane roboty szczególnie pod względem bezpieczeństwa, gdy wszystkie czynności wykonywane były nieustannie przy stosowaniu środków bezpieczeństwa do pracy na wysokości, zdążyła nasza firma wykonać w trakcie 3 miesięcy.

Inwestor:Moravskoslezské cukrovary, a.s., odštěpný závod Opava
Rok realizacji:2013
Czas realizacji:3 miesiące
Powierzchnia zabudowy:1256 m²