Poszerzenie pomieszczeń magazynowych zostało zrealizowane w roku 2015. Nasza spółka była generalnym wykonawcą tej budowy. Inwestorem była spółka WARIDELTA s.r.o., która jest spółką-córką spółki akcyjnej Den Braven Czech and Slovak a.s., w której siedzibie budowa była realizowana.

Budowa obejmowała oprócz innego przygotowanie podbudowy i placu budowy, dostawę i montaż konstrukcji stalowej. Według życzenia klienta obudowa dachowa została rozwiązana płytą PUR, do której zostały wstawione świetliki w celu doświetlenia pomieszczenia. Do o budowy ścianowej została dostarczona płyta mineralna. Cały dobudowany obiekt został zrealizowany w kolorze RAL 9002. Wymiary hali wynosiły 42×40 m. W końcowej fazie budowy zostało wykonane utwardzenie terenów zewnętrznych.

Inwestor: WARIDELTA s.r.o.
Rok realizacji: 2015
Czas realizacji: 5 miesięcy
Powierzchnia zabudowy: 1680 m²