Jako wykonawca generalny wykonaliśmy dla firmy OSTROJ a.s. budowę hali magazynowej z kratowego typu konstrukcji stalowej. Obudowa ścian wykonana z płyt mineralnych o gr. 150 mm, pokrycie dachu składane.

W skład zamówienia wchodziło zagospodarowanie terenu, przeniesienie gazociągu i kanalizacji sanitarnej, rozbiórka zbiornika pożarowego i przygotowanie terenu. Dzieło wykonywaliśmy jako wykonawca generalny budowy pod klucz.

Inwestor:OSTROJ a.s.
Rok realizacji:2015
Czas realizacji:4 miesiące
Powierzchnia zabudowy:930 m²