Jako wykonawca generalny wykonaliśmy dla firmy OSTROJ a.s. budowę hali magazynowej z kratowego typu konstrukcji stalowej. Obudowa ścian wykonana z płyt mineralnych o gr. 150 mm, pokrycie dachu składane.

W skład zamówienia wchodziło zagospodarowanie terenu, przeniesienie gazociągu i kanalizacji sanitarnej, rozbiórka zbiornika pożarowego i przygotowanie terenu. Dzieło wykonywaliśmy jako wykonawca generalny budowy pod klucz.

Inwestor: OSTROJ a.s.
Rok realizacji: 2015
Czas realizacji: 4 miesiące
Powierzchnia zabudowy: 930 m²