Zakład spółki Styrotrade a.s. znajdujący się w miejscowości Rýmařov na terenie Województwa Morawskośląskiego należał do największych projektów referencyjnych naszej spółki w latach 2006 i 2007.

Nasza spółka FEMONT OPAVA s.r.o. została wybrana w tym przetargu na wykonawcę generalnego całego zlecenia pod klucz. Od pierwszych robót ziemnych do chwili przekazania zakładu inwestorowi trwała budowa zakładu firmy 9 miesięcy.

Same dane techniczne hali dwunawowej o wymiarach 36×150 m z częścią administracyjną i zagospodarowaniem terenów przyległych, na powierzchni zabudowanej 5400 m² są wystarczająco wymowne.

Styrotrade a.s. to największy producent styropianu EPS w Czechach.

Inwestor: Styrotrade, a.s.
Rok realizacji: 2007
Czas realizacji: 7 miesiący
Powierzchnia zabudowy: 5400 m²