Na przełomie lat 2012 i 2013 nasza spółka uczestniczyła w budowie nowej hali magazynowej dla Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w miejscowości Rapotín.

Dostawa naszego dzieła polegała na realizacji szkieletu stalowego hali, który w tym przypadku opracowano w wykonaniu ramowo-łukowym, o wolnej dyspozycji wnętrz.

Sam obiekt hali magazynowej dla punktu zbiórki ma wymiary 20×60 m i wysokość w świetle 6,8 m, a jest opracowany jako obiekt nieocieplony – poszyty tylko blachą trapezową. Dopływ światła do hali w tym przypadku opracowano przy pomocy blach trapezowych doświetlających, które zapewniają wystarczające doświetlenie wnętrza hali.

Inwestor: Sběrný dvůr Rapotín
Rok realizacji: 2012-2013
Czas realizacji: 6 miesiecy
Powierzchnia zabudowy: 1200 m²