Zrealizowaliśmy nową budowę hali magazynowej w miejscowości Polanka nad Odrou dla spółki RaPP-Reality s.r.o.

Hala magazynowa przeznaczona jest do magazynowania i spedycji zabawek. Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi 36,6×35,5 m i stanowi typ kratownicowej konstrukcji dachu. Naświetlanie hali magazynowej zapewniono za pomocą pasów naświetlających w obudowie ścian.

Dzięki niskiemu spadkowi dachu zadaszono obiekt składanym systemem dachowym z izolacją cieplną z wełny mineralnej z folią PCV. Z powodu surowych wymagań przeciwpożarowych zastosowano do obudowy ścian układane poziomo ścienne płyty mineralne z produkcji firmy Ruukki CZ s.r.o.

Budowę zrealizowaliśmy w pozycji wykonawcy generalnego wraz z przyłączami kanalizacji, zagospodarowaniem terenów i innymi czynnościami.

Inwestor:RaPP-Reality s.r.o.
Rok realizacji:2015
Czas realizacji:5 miesiące
Powierzchnia zabudowy:2160 m²