Hala magazynowa spółki kanadyjskiej Macco Organiques s.r.o. znajdująca się w mieście Bruntal na terenie Województwa Morawskośląskiego zbudowana została w 2012 roku i zakończona w połowie 2013 roku w ciągu tylko 7 miesięcy w trybie realizacji pod klucz wraz z kompletnym zagospodarowaniem terenów i zieleni.

Ogólny zakres projektu o powierzchni zabudowy 2130 m2, o nietypowej wysokości hali 17 m oraz bardzo dużym obciążeniu roboczym posadzek hali, w których skład wchodzą trzy samodzielne hale magazynowe, przyczynił się do tego, że projekt ten należał do największych akcji referencyjnych spółki FEMONT OPAVA s.r.o w 2012 roku.

Do współpracy zaproszono spółkę Kingspan a.s. z Hradca Kralowej, która dostarczyła wszelkie ścienne i dachowe płyty wielowarstwowe dla wszystkich trzech obiektów.

Obecnie spółka Macco Organiques s.r.o. jest liderem światowym w produkcji i dystrybucji soli mineralnych dla roztworów stosowanych do infuzji i dializy, w wyrobach leczniczych, biotechnologiach, żywności dla niemowląt, suplementach diety, preparatach weterynaryjnych, wodach pakowanych. Dlatego też firma FEMONT OPAVA s.r.o. była bardzo dumna ze tego, że właśnie ona została wybrana na wykonawcę całego przedsięwzięcia.

Inwestor: Macco Organiques, s.r.o.
Rok realizacji: 2012–2013
Czas realizacji: 7 miesiące
Powierzchnia zabudowy: 2143 m²